IV Śląskie Spotkanie Młodzieży Państw Grupy Wyszehradzkiej

Together we can do more

Już po raz czwarty, w dniach od 7. do 10. czerwca, Stowarzyszenie NZS 1980 zorganizowało spotkanie licealistów państw wyszehradzkich. Tematem przewodnim tegorocznego Spotkania było Średniowiecze jako czas kształtowania się narodów Europy Środkowej. Młodzież z Czech, Polski, Słowacji i Węgier mogła pogłębić swoją wiedzę o tej epoce, wczuć się w role średniowiecznych rycerzy, poznać średniowieczną historię krajów sąsiednich oraz ich podobieństwa i różnice. Prowadziło to do poczucia wspólnoty, przynależności do tego samego kręgu kulturowego, którego podstawą jest chrześcijaństwo.

Strzelanie

więcej.....