Finał konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Wojna przeciwko narodowi grudzień 1981 - czerwiec 1989
Stan wojenny i jego konsekwencje oczami współczesnej młodzieży

13 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Lista nagrodzonych w konkursie

I nagroda - dwutygodniowy kurs j. angielskiego w W. Brytanii
Fundatorzy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, International House, Recital
Marzena Rospędek - II LO im. R. Traugutta w Częstochowie

II nagroda - odtwarzacz MP3
Fundator: Zarząd Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
Marta Brocka - I LO im. K. Miarki w Żorach

III nagroda - Słownik Języka Polskiego
Fundator: Polskie Radio Katowice
Daria Hernas - Młodzieżowy Dom Kultury Nr. 1 w Tychach

Nagroda specjalna wojewody
- odtwarzacz MP4
Fundator: wojewoda śląski
Mariusz Sieracki - Gimnazjum przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie - Łące

Wyróżnienia - książka M. Kempskiego i J. Dziadula "Zanim padły strzały"
Fundator: Dziennik Zachodni
Dionizy Jeliński - II LO im. C.K. Norwida w Tychach
Jakub Sobczyk - III LO im. L. Szenwalda w Dąbrowie Górniczej
Dawid Świętek - Technikum Ekonomiczne w Chorzowie
Magdalena Wiśniewska - V LO im. R. Schumana w Sosnowcu


Zwycięzcom gratulujemy!