logo województwa śląskiego

Konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Polskie Państwo Podziemne pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-45

14. marca w Sali Widowiskowej Klubu „Marchołt” odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Na uroczystość przybyli: reprezentująca wojewodę śląskiego – dyrektor Wydziału Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych –Elżbieta Sołtysek, wicekurator oświaty – Tadeusz Żesławski oraz prezes KNST Marchołt – Aleksander Fiszer.

Jury konkursu, pracujące pod przewodnictwem dr hab. Kazimierza Miroszewskiego, dokonało następującego podziału nagród:

I nagroda (dwutygodniowy kurs języka angielskiego w W. Brytanii):

Wyróżnienia:

Gratulujemy laureatom!


Regulmin konkursu i karta zgłoszenia (doc)