Konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Wojna przeciwko narodowi grudzień 1981 - czerwiec 1989
Stan wojenny i jego konsekwencje oczami współczesnej młodzieży

Stowarzyszenie NZS 1980 organizuje konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest:

Konkurs ma charakter historyczno-literacki i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prace konkursowe mogą mieć formę pracy pisemnej, audycji radiowej lub prezentacji multimedialnej.

Tematyka konkursu jest dowolna, powinna jednak mieć związek z wydarzeniami z lat 1981-1989 związanymi z działalnością na rzecz odzyskania niepodległości. Sugeruje się prezentację mniej znanych wydarzeń dotyczących m. in.:

Konkurs organizowany jest pod patronatem:

Patronat medialny nad konkursem objęli:

Sponsorzy konkursu:

Termin składania prac konkursowych upływa 28 lutego, a uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w połowie kwietnia w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego z udziałem wojewody śląskiego.

Nagrodą główną w konkursie jest dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Anglii!